Hoofdstuk 5

5. De nieuwe schaakkoningin: invloed van dammen?
 In de voorgaande hoofdstukken gaf ik een demonstratie van de waarde van de linguïstiek voor de geschiedschrijving van het schaakspel en het damspel. Hoe had ik zonder het gereedschap dat taalkundigen de afgelopen anderhalve eeuw ontwikkeld hebben kunnen bewijzen dat het damspel niet uit het schaakspel voortkomt, althans niet op de manier zoals Harold Murray die schetste? Of kunnen aantonen dat de naam dame voor de schaakkoningin teruggaat op een woord uit de Franse damtaal? In dit hoofdstuk laat ik zien, dat de opkomst van de Spaanse naam dama ‒ik neem de gedachte over dat de nieuwe schaakkoningin ontstond in Spanje‒ invloed van het damspel op het schaakspel suggereert. Suggereert. Meer niet, ik kan het niet bewijzen.
Ik stop m’n betoog achter een link. Het is kort maar nogal pittig, vandaar. Klik hier.

%d bloggers like this: