Biografie

 Mijn naam is Arie van der Stoep. Ik studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, en een onderdeel daarvan was Historische linguïstiek. “De herkomst van een woord ophelderen is specialistisch werk”, zeiden m’n docenten. Tijdens hun lessen heb ik met mijn medestudenten menigmaal dubbel gelegen om de flaters die je kunt slaan wanneer je even vlug vlug het etymon van een woord boven water denkt te kunnen halen. En meer dan eens zwaaide een docent met een waarschuwende vinger: “Wanneer je de herkomst van een woord wilt verklaren, zoek dan naar de oudste vorm. Wanneer die bijvoorbeeld voorkwam in het Frans de 14e eeuw, verdiep je dan in de Franse geschiedenis van de 14e eeuw en in de Franse taal van de 14e eeuw. Zo niet, dan is je etymologie niet meer dan een slag in de lucht”.
007
Het etymon van een woord zoeken, bijvoorbeeld van de spelnaam damspel, is dus werk voor een specialist. Daar Murray ‒en Westerveld‒ niet zijn opgeleid als taalkundige is hun op de taal gebaseerde argumentatie een slag in de lucht, en daarmee ook hun claim dat het damspel voortkomt uit het schaakspel.
Ik heb deze site opgezet om de resultaten te delen van m’n onderzoek naar de geschiedenis van het damspel en het schaakspel dat ik sinds 1975 doe. Historisch linguïstisch onderzoek maakt daar deel van uit, vanaf 1986 als promotieonderzoek onder de vleugels van de Leidse Universiteit. In 1997 sloot ik dit af met een proefschrift onder de titel “Over de herkomst van het woord damspel”. Daarin onderzocht ik alle woorden die Murray en Westerveld noemen ‒ en nog vele andere.
Mijn dissertatie was puur linguïstisch, maar de resultaten ervan kan ik gebruiken om de mist weg te blazen die over het verleden hangt. Op deze wijze bouw ik mijn site op: ik geef de resultaten van mijn onderzoek naar een woord uit de damtaal of de schaaktaal en probeer de wereld achter dit woord te beschrijven.

 

%d bloggers like this: