Bibliography

Alleau, René & Renaud Matignon & Claude Tchou & Henri Veyrier, Dictionnaire des Jeux. Paris (?) c. 1970.
Allen, George, The life of Philidor. Musician and Chess-player. Philadelphia/London/ Paris/Leipzig 1863. With supplementary essay on Philidor as chess-author and chess-player by Tassilo von der Heydebrand und der Lasa.
Anna de France Les Enseignements d’Anne de France, duchesse de Bourbonnais et d’Auvergne à sa fille Susanne de Bourbon. Ed. M.-A. Chazaud, Moulins 1878.
Bakker, G., Damspel in Amsterdam in de achttiende eeuw. Het Nieuwe Damspel 1975:17.
Bakker, G., Damspelers in Amsterdam in de negentiende eeuw. Het Nieuwe Damspel 1974:122-3.
Bell, R.C., Board and table games from many civilizations, volume 1. Oxford University Press 1969.
Berger, Friedrich, The Merels Board as a Symbol. Essen 2003.
Bruchet, Max, Le château de Ripaille. Paris 1907.
Cazaux, Jean-Louis & Rick Knowton, A world of chess. Its development and variants through centuries and civilizations. Jefferson 2017.
Corderius, M., De quotidiani sermonis locutione cum Flandrica et Gallica interpretatione. Anverpiae 1552.
Cruysse, Dirk van der, Le jeu et les jeux. Cahiers Saint Simon, n°3, 1975. Actes du colloque international “Saint-Simon et son temps” (Paris, Collège de France, April 11-12, 1975).
De heerlijkheid Oosterhout. Ledenblad heemkundekring. 40e jaargang nummer 2, 2016; 28-30.
Depaulis, Thierry & Jean Simonata, La plus ancienne représentation datée de joueurs de dames (1492). In Board Game Studies 7/2004:111-8.
Diepstraten, L.C.M., Spel uit de kunst in de kunst. Schaken en schilderkunst in de Nederlanden van Middeleeuwen tot heden. S.l. 2001.
Dijk, Marie van, Spel- en speelcultuur in de negentiende eeuw. Volkskundig Bulletin July 1983:53-81.
Eales, Richard, Chess. The history of a game. London 1985.
Eloy d’Amerval, Le livre de deablerie. Ed. Charles Frederick Ward, 1923.
Emden, Ephraim van, Verhandeling over het damspel. Amsteldam 1785.
Euwe, M., M. Niemeyer, A. Rueb, & B.J. van Trotsenburg, H.G.M. Weenink. Amsterdam/Haarlem 1932.
Faber, Marion, Das Schachspiel in der europäischen Malerei und Graphik (1550-1700). Wiesbaden 1988.
Fiske, Willard, Chess in Icelandic literature with historical notes on other table-games. Florence 1905.
Francq van Berkhey, J. le, Natuurlyke historie van Holland. Amsterdam 1776.
Gaans, Frits van, Jaap Riesenkamp, Ben Smeenk & Arie van der Stoep, 100 jaar Constant. 2½ eeuw dammen in Rotterdam. Rockanje 1999.
Gay, Victor, Glossaire Archéologique du moyen age et de la renaissance. Paris 1887, 1928.
Godefroy, G., Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialects du IXe au XVe siècle. Paris 1880-1902.
Golombek, Harry, A history of chess. Londen 1976.
Guenon, René, Fundamental Symbols. The universal language of sacred science.  Translated by Michel Valsan, revised and edited by Martin Lings. Cambridge 1995.
Havard, Henry, Dictionnaire de l’ameublement et de la décoration depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours. Paris 1887-1890.
Hertog, H.J. den, Practische schaaklessen. Gouda 1903, 1937.
Himmelheber, Georg, Spiele – Gesellschaftspiele aus einem Jahrtausend. Catalogue Bayerisches Nationalmuseum, Munich. Editor: Deutscher Kunstverlag 1972.
Huguet, Edmont, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle. Paris 1967.
Hulsius, Levinus, Dictionaire François-Allemand-Italien-Latin. Francofort 1631.
Jansen, Rob, Corruptie. Tijdschrift Hoofdlijn 35:41-2, 3.1994, 37:33, 5.1994.
Jansen, Rob, De 154 spelletjes van een Harlings schoolmeester. Tijdschrift Hoofdlijn 46:32-4, 1.1996.
Jeanneret, Philippe & Thierry Depaulis, Le livre du jeu de Dames. Paris 1999.
Jongh, E. de, Tot lering en vermaak. Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum, Amsterdam 1976.
Keats, Victor, Chessmen for collectors. London.
Keessen, Nico R. & Arie van der Stoep, Blinddammen en blindschaken. Rockanje 1982.
Kersteman, P.L., Bekwame handleiding tot het edele schaakspel (…). Amsterdam 1786, 1808.
Kilianus, Cornelius, Dictionarium Teutonico-Latinum. Antverpiae 1588.
Kilianus, Cornelius, Etymologicum. Antverpiae 1599.
Koolbergen, Hans van, De materiële cultuur van Weesp en Weesperkaspel in de zeventiende en achttiende eeuw. Volkskundig Bulletin July 1983:3-52.
Kruijswijk, K.W., Algemene historie en bibliografie van het damspel. Den Haag 1966.
Laser, Siegfried, Sport und Spiel. Co-author Hans-Günter Buchholz. Archaeologia Homerica, issue T. Göttingen 1987.
Lassay, Louis Charbonneau, La triple-enceinte dans l’emblématique chrétienne. Magazine Atlantis 1929.
Lhôte, Jean-Marie, Martin Le Franc et la dame enragée. In Board Game Studies 5, 2002:105-110.
Linde, A. van der, Geschiche und Litteratur des Schachspiels. Berlin 1874.
Linde, A. van der, Beginselen van het schaakspel. Utrecht 1877.
Mallet, Pierre, Le jev de dames. Paris 1668.
Manoury, Essai sur le jeu de dames à la polonoise. Paris 1770.
Manoury, Le jeu de dames à la polonoise. Paris 1787.
Marin, Pierre, Compleet Fransch en Nederduitsch woordenboek. Amsterdam 1710.
Marin, Pierre & John Holtrop, Dictionnaire portatif, françois et hollandois (…). Dordrecht 1786.
MED = Hans Kurath, Sherman M. Kuhn & R.E. Lewis, Middle English Dictionary. Ann Arbor 1954-2001.
Mehl, Jean-Michel, Les jeux au royaume de France du XIIIe au début du XVIe siècle, 1990.
Meissenburg, Egbert, Renate Syed, Kanauj, die Maukharis und das Caturanga. Der Ursprung des Schachspiels und sein Weg von Indien nach Persien. Book review in Board Game Studies 6/2003:104-118.
Mourik, Wim van, Dated double-sided game boards for merels and 100 squares draughts in the Netherlands. In Eddie Duggan and David W.J. Gill “From cardboard to keyboard”. Proceedings of the XVII Annual Colloquium of the International Board Game Studies Association, University of Ipswich 20-24 May 2014:138-202.
Mourik, Wim van & Arie van der Stoep, An iconography of draughts. Het damspel in beeld. Hooge Zwaluwe 2019.
Murray, H.J.R., A history of chess”. Oxford 1913, ed. 1962.
Murray, H.J.R., A history of board-games other than chess. Oxford 1952.
N.N. Sir Ferumbras. Ed. Sidney J. Herrtage, London 1879, series EETS.
OED = The Oxford English Dictionary. Oxford 1920-1933, 1982-…
Parlett, David, The Oxford History of Board Games. Oxford / New York 1999.
Parlett, David, Parlett’s History of Board Games. Brattleboro, Vermont 2018.
Petzold, Joachim. Schach. Eine Kulturgeschichte. Leipzig 1986.
Quercetano, Diego Cavallero del, L’Égide de Pallas. Paris 1722.
Renger, Konrad, Lockere Gesellschaft. Zur Ikonographie des verlorenen Sohnes und von Wirthausszenen in der niederländischen Malerei. Berlin 1970.
Sasbout, Mathias, Dictionaire Flameng-Françoys. Anvers 1576.
Sasbout, Mathias. Dictionaire François-Flameng, Anvers 1579.
Schädler, Ulrich, Medieval Nine-Men’s Morris with Dice. In Board game studies 3, 2000:112-6.
Schädler, Ulrich. Review in Board Game Studies 7, 2004:131-6 of Hans Ellinger (ed.) “The Anatomy of Chess. Überlegungen zur Herkunft des Schachspiels”/ Pfullingen 2003.
Schädler, Ulrich & Ricardo Calvo. Alfons X “der Weise”, Wien/Berlin 2009.
Schotel, G.J.D., Het Oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw. Haarlem 1867.
Schotel, G.J.D., Het maatschappelijk leven onzer voorvaderen in de zeventiende eeuw. Haarlem 1868.
Seipel, Wilfried, Spielwelten der Kunst – Kunstkammerspiele. Catalogue Kunsthistorisches Museum Wien 1998.
Silbermann, Jacob & Wolfgang Unzicker, Geschiedenis van het schaakspel. Utrecht/ Antwerpen 1977.
Sir Ferumbras. Londen 1897 series EETS.
Stoep, Arie van der, A history of draughts. With a diachronic study of words for draughts, chess, backgammon and morris. Rockanje 1984.
Stoep, Arie van der, Over de herkomst van het woord damspel. Een probleem uit de geschiedenis van bordspel en bordspelterminologie. Diss. University of Leiden (Netherlands) Rockanje 1997.
Stoep, Arie van der, Draughts in relation to Chess and Alquerque. Hooge Zwaluwe 2005, 2007.
Tobler-Lommatzsch, Altfranzösisches Wörterbuch. Wiesbaden 1974.
Trésor de la langue française. Paris 1971-1994.
Voigt, Jochen, Für die Kunstkammern Europas. Reliefintarsien aus Eger. Halle an der Saale 1999.
Waesberghe, Jean, Le grand dictionnaire françois-flamen. Rotterdam 1618.
Wartburg, Walther v., Französisches etymologisches Wörterbuch. Leipzig-Berlin 1934.
Weenink, A.L., Beknopte geschiedenis van het damspel op de honderd ruiten. Steenwijk 2010, 2016.
Westerveld, Govert, De invloed van de Spaanse koningin Isabel La Catolica op de nieuwe sterke dame in de oorsprong van het dam- en het moderne schaakspel. Beniel 1997.
Westerveld, Govert, The History of Checkers (Draughts). Blanca (Murcia) 2013.
Westerveld, Govert, The history of Alquerque-12. Spain and France. Volume I. Blanca (Murcia) 2013.
Westerveld, Govert, The history of Alquerque-12. Remaining countries. Volume II. Blanca (Murcia) 2015.
Weyns, J., Volkshuisraad in Vlaanderen. Antwerpen 1974.
Wichmann, Hans & Siegfried, Schach. Ursprung und Wandlung der Spielfigur in zwölf Jahrhunderten. München 1960.
Wijsenbeek-Olthuis, Thera & P. Reinders, Koffie in Nederland. 4 eeuwen cultuurgeschiedenis. Zutphen 1994.
Wijsenbeek-Olthuis, Thera, Achter de gevels van Delft. Bezit en bestaan van rijk en arm in een periode van achteruitgang (1700-1800). Hilversum 1987.
Wilson-Chevalier, Kathleen, Art patronage and women (including Habsburg) in the orbit of King Francis I, in “The society for Renaissance studies” no. 4 2002.
Zamboni, Alberto, Etimologie Friulane e Venete. [Studie linguistici Friulani III, 1973:11-61].
Zangs, Christiane & Hans Holländer. Mit Glück und Verstand. Zur Kunst- und Kulturgeschichte der Brett- und Kartenspiele. 15. bis 17. Jahrhundert. Katalogbuch zur Ausstellung im Städtischen Museum Schloss Reydt. Aachen 1994.
Zuylen van Nyevelt, Ph.J., Het schaakspel (…) (uit het Fransch). Campen 1792.